ENKM Osobnosti Josef Stern

Josef Stern

Národnost

jiná

Datum a místo narození

* 7. 3. 1716, Gratz (Rakousko)

Datum a místo úmrtí

† 1. 7. 1775 (59 let), Brno

Obor působení

výtvarné umění, malířství

Vzdělání

vyučil se úpravou plastikl, oltářů, nábytku
1734 studia v Itálii - kopie obrazů starých mistrů

Zaměstnání

Gratz - výmalba kaple
Vídeň -
setkání s hrabětem Leopoldem Ditrichsteinem, který jej zaměstnal jako svého dvorního malíře
Brno kostel sv. Jakuba, sv. Jana Křtitele, sv. Leopolda, sv. Máří Magdalény, knihovnu u kapucínů a na dalších místech
pracoval pro olomouckého biskupa na jeho letním sídle, zámku v Kroměříži

Rodina

bratr Stern Jan (sochař)

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

v Kroměříži - fresky v  piaristickém kostele sv. Jana Křtitele, knihovní sály a kaple sv. Sebastiána v Arcibiskupském zámku v Kroměříži
Jeho díla jsou na mnoha dalších místech v Čechách. Například v Miloticích, Krnově ve Slezsku, Dolních Dunajovicích, v Borotíně u Blanska. Ceněný je jeho oltářní obraz Očišťování Panny Marie v kostele v Dubu nad Moravou.
Štýrský malíř tvořící závěsné obrazy i fresky. Studijní léta strávil v Itálii, později (1744) se zapsal na vídeňskou Akademii. Před rokem 1750 se usadil na Moravě, stal se brněnským měšťanem a působil zpočátku ve službách Dietrichsteinů. Pro Jana Leopolda z Dietrichsteinu vyzdobil zámeckou kapli v Sokolnicích (u Brna), Sternovy oltářní obrazy lze nalézt v kostelích v Brně, Dubu nad Moravou a Drnholci. V Kroměříži vedle realizací na zámku (fresky ve Staré knihovně a zámecké kapli) vytvořil oltářní obrazy i nástěnné malby v piaristickém kostele sv. Jana Křtitele.

Zdroje

Josef Stern. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-04-01]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PÁLENÍČEK, Ludvík. Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku. 2. Kroměříž: Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku, 1940.

Naposledy aktualizováno: 14. 12. 2022