ENKM Osobnosti Josef Obadal

Josef Obadal

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 6. 6. 1909, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 4. 5. 1940 (30 let), Buchenwald

Obor působení

válka, odboj

Vzdělání

zubní technik u dentisty Tlacha

Zaměstnání

v době krize byl propuštěn

Bydliště

Kroměříž, Sladovny

Komentář

vstoupil do Jednoty proletářské tělovýchovy do Milíče
1930 KSČ
interbrigadista
za 2. svět. války činný v odboji
zahynul v koncetračním táboře Buchenwald - dostal zápal plic, spoluvězeň Fr. Pospíšil mu odebíral vodu z plic, ale to nepomohlo a J. Obadal zemřel
Josef Obadal, zdroj: ŠUBERT, Josef. Životní portrét J.osefa Obadala. Žili a pracovali v Kroměříži. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (5), s. 117-118.
zdroj: ŠUBERT, Josef. Životní portrét J.osefa Obadala. Žili a pracovali v Kroměříži. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (5), s. 117-118.

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Kroměřížské ulice: vývoj pojmenování. Kroměříž,: Státní okresní archiv v Kroměříži, Muzeum Kroměřížska, 1999. ISBN 80-85945-19-3.

ŠUBERT, Josef. Životní portrét J.osefa Obadala. Žili a pracovali v Kroměříži. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (5), s. 117-118.

Naposledy aktualizováno: 19. 5. 2022