ENKM Osobnosti Josef Moštěk

Msgre. ThDr. Josef Moštěk

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 28. 2. 1913, Vlčnov

Datum a místo úmrtí

† 14. 1. 1986 (72 let), Chlebovice

Obor působení

církev

Vzdělání

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
5. 7. 1937 vysvěcen na kněze
7. 3. 1946 doktor teologie v Olomouci
23. 2. 1949 Msgre.

Zaměstnání

1937–1938 kaplan v Budišově nad Budišovkou
1938–1941 kaplan u sv. Michala v Olomouci
1940–1949 ceremoniář a sekretář u olomouckých arcibiskupů Leopolda Prečana a Josefa Matochy
1949–1959 vězněn
1949–1966 mimo duchovní službu, byl bez státního souhlasu
1959–1960 dělník Ingstavu
1960–1966 dělník: kanalizace, sklad, stoky ve Zlíně, pak úpravna vody v Tlumačově
1965 kooperátor v duchovní službě v Malenovicích u Gottwaldova
1966–1968 administrátor ve Starém Hrozenkově
1968–1973 administrátor v Kyjově a místoděkanem
1973 dekretován do Chlebovic
1983 jmenován čestným kanovníkem kroměřížským

Komentář

20. 1. 1951 byl odsouzen Státním soudem na Pankráci k 10 letům těžkého žaláře
16. 6. 1949 – 16. 6. 1959 Mírov, Leopoldov, Bory, Praha-Ruzyně, Pankrác, Kolín, Mladá Boleslav, Ilava, Olomouc, Valdice – Kartouzy

Josef Moštěk zemřel, když byl sražen osobním autem. V roce 2000 mu bylo uděleno in memoriam čestné občanství Frýdku-Místku.

Zdroje

Josef Moštěk. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-02-16]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Mo%C5%A1t%C4%9Bk

Naposledy aktualizováno: 20. 5. 2023