ENKM Osobnosti Josef Mikula

ThDr. Josef Mikula

Datum a místo narození

* 25. 9. 1816, Prusy

Datum a místo úmrtí

† 9. 3. 1881 (64 let), Mohelnice

Obor působení

církev, vzdělávání

Vzdělání

gymnáziu v Olomouci
teologická fakulta v Olomouci a ve Frintaneu
1839 vysvěcen na kněze
1843 ThDr.

Zaměstnání

čestný kanovník kroměřížský
kooperátor u farního kostela v Opavě, pak tamtéž jako katecheta a profesor na vyšším gymnasiu
1853 profesor morálky a pastorální teologie na theologické fakultě olomoucké university
1855–1860 rektor university
do 1866 učil na teologické fakultě, která jediná přetrvala zánik university
superior kněžského semináře
1866 biskupský rada
1866 farář a arcikněz mohelnický

Působil(a)

Kroměříž, Olomouc, Mohelnice

Komentář

ThDr. Josef Mikula byl prvním olomouckým kanovníkem občanského původu. ale zemřel, aniž by mu bylo dopřáno vstoupit do rezidence, 9. března 1881 v Mohelnici. Byl nejen učeným mužem, ale také významnou osobností kulturního života Moravy a pravým apoštolským knězem. Byl dobročinný a pohostinný a zemřel bez prostředků (takže jeho přítel ThDr. Hanel, tehdejší dómský děkan a pozdější archidiakon, zaplatil pohřební hostinu). Sklidil také málo díků - byl totiž jednou venku jedním či více farníky přepaden, zbit a oloupen. Vsadili mu pak na fasádu kostela pamětní desku, jenže ne z piety, ale jako demonstraci proti jeho nástupci Monsignoru Johannu Weinlichovi.

Zdroje

Kněží - rodáci z Beňova a Prus. Josef Mikula. In: Obec Beňov [online]. [cit. 2023-06-14]. Dostupné z: www.benov.cz

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 19. 6. 2023