ENKM Osobnosti Josef Konvička

Josef Konvička

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 11. 12. 1911, Lipník n. Bečvou

Datum a místo úmrtí

† 3. 4. 1978 (66 let), Kroměříž

Obor působení

církev, vzdělávání

Vzdělání

5. 7. 1934 byl vysvěcen na kněze

Zaměstnání

Olomouc, Zdounky, Ivančice, Kroměříž
gymnaziální profesor v Kroměříži
sídelní kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži

Působil(a)

Olomouc, Zdounky, Ivančice, Kroměříž

Komentář

Dr. Emil Zavadil napsal: "Mimořádný kazatel, nesmírně vzdělaný, vyhledávaný věřícími i „Zachey“, útočiště všech, kteří mají všemožné problémy nebo trpí. V pravdě naplňoval přikázání: „Neste břemena jeden druhého, a tak naplníte zákon Kristův“. Nebral při tom ohledy na své křehké zdraví. Nebojácně se zastane žáčka, jediného ve třídě přihlášeného do náboženství a ihned přesazeného osaměle do poslední lavice... Mimořádným zážitkem byla jeho kázání na nedělní „deváté“ v plném kostele sv. Jana Křtitele.
Dlouho bychom museli připomínat vynikající vlastnosti pana profesora Konvičky a jeho zásluhy o hlásání evangelia a pomáhání bližním."
Odmítl během života řadu nabídek na vysoké církevní hodnosti. Význam jeho osobnosti daleko přesahoval místa jeho působení i formální význam funkcí, které zastával.

Část rozhovoru s ing. Janou Knapkovou o K. Krylovi: "Učil ho páter Josef Konvička z farnosti Svatého Mořice, stejně jako později mě. Vzpomínali jsme na něj a bylo znát, že toho člověka měl Kryl opravdu hodně rád. Ostatně když jsme se po koncertu loučili, dostala jsem od Kryla stokorunu, abych za něj koupila kytku na páterův hrob."

Pohřben(a)

Kroměříž 18/079, sektor 18, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 14.5.2022
zdroj: Patka 14.5.2022

Zdroje

 ZAVADIL, Emil. Sto let od narození P. Josefa Konvičky. Farní list Sv. Mořic. 2012, leden.

PROCHÁZKOVÁ, Petra.  Kroměříži nedokázal odpustit. Mladá fronta Dnes [online]. 2014, (87), 3 [cit. 2022-05-10]. ISSN 1210-1168 (Karel Kryl)
 

Naposledy aktualizováno: 24. 7. 2022