ENKM Osobnosti Josef Karel Matocha

Prof. PhDr. ThDr. Josef Karel Matocha

Datum a místo narození

* 14. 5. 1888, Pitín u Uherského Brodu

Datum a místo úmrtí

† 2. 11. 1961 (73 let), Olomouc

Obor působení

církev, filozofie, literatura

Vzdělání

gymnázium v Uherském Hradišti
po roce studia přešel na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
1908 maturita
teologická fakulta v Olomouci
Gregoriánská univerzita v Římě - teologie, filozofie, církevní právo
1911 doktorát filozofie
1914 byl vysvěcen na kněze
1915 doktor teologie

Zaměstnání

1915–1919 jako kooperátor v Sobotíně u Šumperka, jako kaplan Vojenské nemocnice v Ružomberoku a pak 1918 jako profesor dogmatiky a filozofie na Bohoslovecké fakultě v Nitře
1923–1939 teologická fakulta v Olomouci
1945–1948 teologická fakulta v Olomouci - křesťanská filozofie a spekulativní dogmatiku
2x děkanem fakulty
1948–1950 jej papež Pius XII. jmenoval arcibiskupem olomouckým
1950 - nezákonně internován a izolován komunistickou státní mocí

Komentář

1999 mu byl in memoriam udělen Řád T. G. Masaryka I. třídy

Pohřben(a)

Je pohřben na hřbitově v Pitíně.

Zdroje

Josef Karel Matocha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-02-12]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

ČERVINKA, Arnošt. Významné osobnosti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.: L.P.2004-150. výročí založení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, L.P. 2006- 15. výročí jeho obnovení [online]. Kroměříž: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, 2006, 2006, 31s. [cit. 2021-5-14]. Dostupné z: web.archive.org

Naposledy aktualizováno: 21. 5. 2023