ENKM Osobnosti Josef Dorazil

JUDr. Josef Dorazil

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 5. 5. 1850, Loučky u Nového Jičína

Datum a místo úmrtí

† 18. 5. 1924 (74 let), Valašské Meziříčí

Obor působení

právo, kultura

Vzdělání

c.k. slovanské gymnázium v Olomouci - maturita 1872
Filozofická fakulta v Praze - přestoupil na právnickou fakultu
1881 JUDr. na univerzité v Krakově

Zaměstnání

1884 advokátní kancelář ve Strážnici
1893 převzal kancelář JUDr. Aloise Beránka (tchána) v Hodoníně
1893–1900 přestěhoval kancelář do Kroměříže
1900–1903 zpět do Hodonína
1903–1924 přesídlil do Valašského Meziříčí

Rodina

syn Otakar Dorazil

Působil(a)

Kroměříž, Valašské Meziříčí, Hodonín

Komentář

účastnil se veřejné činnosti
1873 spolupořádala první Radhošťské slavnosti
1876 podnítil výkup Palackého domku v Hodslavicích
člen Čtenářského spolku ve Strážnici
člen Ochotnické družiny divadelní v Hodoníně
člen pěveckého spolku Svatopluk
účastnil se života v Sokole
člen strany lidové pokrokové
organizoval Národopisnou výstavu v Hodoníně
v Kroměříži založil Musejní a knihovní jednotu
spolupořadatel Hanácké svatby a Hanáckého oddělení na národopisné výstavě v Praze 1895
spolupořadatelem Jubilejní výstavy v Kroměříži
17. 2. 1897 spoluzaložil veřejnou knihovnu v Kroměříži
spoluzaložil Čtenářský spolek v Hradisku
byl činný ve Slovanském spolku v Kroměříži, ochotnickém spolku a Moravanu
1904 člen a později předseda Měšťanské besedy ve Valašském Meziříčí
šířil osvětu na vesnicích tzv. "létající knihovny"
spoluzaložil veřejnou knihovnu a čítárnu ve Valašském Meziříčí

Zdroje

Josef Dorazil. In: Osobnosti Valašska [online]. [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: www.osobnostivalasska.cz

 

 

MEJSNAR, Karel. Půl století veřejné knihovny v Kroměříži 1897-1947. Kroměříž: Knihovní rada v Kroměříži, 1947.

Naposledy aktualizováno: 30. 11. 2020