ENKM Osobnosti Josef Císař

Josef Císař

Pseudonym(y)

Petr Denk

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 20. 9. 1902, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 29. 5. 1955 (52 let), Zlín (Gottwaldov)

Obor působení

vzdělávání, překladatelství, literatura, tisk

Vzdělání

1920 maturita na reálce v Kroměříži (spolužáci J. Živný, K. Minář, Sv. Turek, L. Páleníček)
1920–1921 2 semestry architektury - technika v Brně
1921–1924 Akademie výtvarných umění v Praze (kvůli nemoci musel odejít)

Zaměstnání

1924 učitel výtvarné výchovy a češtiny na měšťanských školách v Českých Budějovicích, následně v Lučenci
1930 ve Zlíně
1945 člen Revolučního výboru ve Velkém Zlíně
1945 Ministerstvo školství a osvěty v Praze
1951 zástupce ředitele střední školy v Gottwaldově
1954 léčba v tatranské Poliance a po návratu ředitelem Krajského pedagogického sboru

Bydliště

Kroměříž, Zlín

Rodina

otec Josef Císař
matka Amálie Navrátilová

Působil(a)

Kroměříž, Zlín

Komentář

Narodil se v Kovářské ul. č. 15 v Kroměříži. Rodiče měli v Kovářské ulici cukrárnu.
literární činnost zaměřena na děti a mládež, rodiče a učitele
1920-1930 překlady prácí sovětských pedagogů a sovětské knihy pro děti a mládež, přeložil Makarenka
Zaměření na prózu o přírodě a zvířatech
úprava vlastních překladů klasických děl ruské literatury
shlédl se v sovětské pedagogice
zvolil si preudonym Petr Denk - z něm. denken = myslet
během války převyprávění evropských a asijských pohádek
1953 - udělen Řád práce

Zdroje

Petr Denk: osobnosti. In: Obec překladatelů: Bibliografický soupis českého uměleckého překladu po roce 1945 [online]. [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: databaze.obecprekladatelu.cz

ŠUBERT, Josef. Žili a pracovali v Kroměříži. Životní portrét Josefa Císaře - Petra denka.  Zpravodaj města Kroměříže. 1981, (9), s. 164-165.

Naposledy aktualizováno: 24. 4. 2022