ENKM Osobnosti Josef Brabec

Josef Brabec

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 30. 1. 1900, Kladno

Datum a místo úmrtí

† 20. 12. 1977 (77 let), Kladno

Obor působení

hudba, vzdělávání

Vzdělání

1917–1923 pražská konzervatoř u Štěpána Suchého a Otakara Kozla
1923–1926 mistrovská škola Karla Hoffmanna

Zaměstnání

1926–1938 městská hudební škola a učitelský ústav v Prešově
1932–1936 zakladatelem a dirigentem Prešovské filharmonie a sólistou košického rozhlasu 1926–1938 primárius smyčcového kvarteta v Prešově
1927–1930 člen klavírního tria v Košicích
1939–1946 zakladatelem a prvním ředitelem městské hudební školy ve Valašském Mezi­říčí
primárius smyčcového kvarteta a pořadatel Valašských hudebních střed
1946–1947 ředitelem hudební školy v Uherském Brodu, vedl smyčcové kvarteto, zavedl Hudební pátky
1947–1948 pe­dagogické oddělení Ústavu hudby a zpěvu v Ost­ravě
1950–1963 ředitelem kroměřížské konzervatoře (pod názvem Státní hudební škola, od 1952 Vyšší hudební škola, od roku 1960 na základě nového školského zákona pobočka brněnské konzervatoře)

Působil(a)

Kroměříž, Uherský Brod, Prešov, Ostrava

Komentář

měl velmi široký a hodnotný repertoár, který zabíral všechny slohové oblasti
Nejvýznamnější je ale jeho práce hudebně didaktická, které se dočkaly řady reedic (zejména jeho Houslová škola pro začátečníky, slovensky 1938, česky 1950).
Publikoval o hudební výchově a metodice houslové hry v Hudebních rozhledech.

Zdroje

SPÁČILOVÁ, Jana. Josef Brabec. In: Český hudební slovník osob a institucí [online]. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 12.3.2015 [cit. 2020-10-07]. Dostupné z: www.ceskyhudebnislovnik.cz

Naposledy aktualizováno: 12. 4. 2021