ENKM Osobnosti Josef Birgus

PhDr. Josef Birgus

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 23. 5. 1905, Přerov

Datum a místo úmrtí

† 23. 10. 1985 (80 let), Olomouc

Obor působení

vzdělávání, literatura, překladatelství

Vzdělání

1915–1923 reálné gymnázium
klasická filologie na Karlově univerzitě v Praze, v druhém semestru však přestoupil na nově zřízenou Masarykovu univerzitu v Brně a změnil obor na aprobační skupinu němčina, filozofie a malá francouzština
1931 doktorát filozofie na Masarykově univerzitě v Brně

Zaměstnání

státní reálné gymnázium v Příboře
vyučoval za války na gymnáziích v Brně, Valašském Meziříčí, Kroměříži a v poválečných letech v Rýmařově
1948 ředitel Polívkova, dnešního Slovanského gymnázia v Olomouci
1950 byl však v důsledku poúnorového vývoje vedoucí funkce zbaven
Odešel pak na gymnázium v Příboře, odkud byl po krátké době (1951) přeložen na místní základní školu.
1953-54 povolán na katedru germánské a anglické filologie nově zřízené Vysoké školy pedagogické v Olomouci, která byla později začleněna do Univerzity Palackého, kde působil až do r. 1985

Působil(a)

Kroměříž, Valašské Meziříčí, Olomouc

Komentář

Jazyky se staly jeho celoživotní láskou, vedle již zmíněných se věnoval i angličtině a později ruštině, kterou studoval dálkově.
V Příboře se v roce 1936 oženil, natrvalo s rodinou usadil.
Jeho milovaným oborem byla metodika vyučování německému jazyku, podílel se na vzniku časopisu Cizí jazyky ve škole (1957). V tomto časopise vyšly desítky jeho příspěvků, pravidelně informoval o časopise Fremdsprachenunterricht a Praxis des neusprachlichen Unterrichts. Podílel se též na tvorbě učebnic, ať už recenzemi nebo přímou spoluprací. Věnoval se i praktické činnosti překladatelsko-tlumočnické, řadu let tlumočil na Academia filmu Olomouc, na různých konferencích a sympoziích. Působil i jako externí učitel na Jazykové škole a v důchodu vyučoval v letech 1971-1981 v intenzivních kurzech němčiny, pořádaných strojírenským koncernem Sigma.

Zdroje

Birgus Josef PhDr. vynikající germanista, ředitel Polívkova reálného gymnázia. In: Slovanské gymnázium Olomouc [online]. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: https://www.sgo.cz/osobnosti-a-absolventi-slovanskeho-gymnazia/birgus-josef-phdr-vynikajici-germanista-reditel-polivkova-realneho-gymnazia

Naposledy aktualizováno: 1. 10. 2020