ENKM Osobnosti Joachim Astel

Dr. Joachim Astel

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 1. 11. 1901, Přemyšl (Polsko)

Datum a místo úmrtí

† 24. 6. 1942 (40 let), Osvětim

Obor působení

filozofie, politika

Vzdělání

1912 gymnázium v Přemyšli (Polsko)
studium v Oxfordu
1924 PhDr. - práce na téma: Cromwell z pohledu německé justice
univerzita ve Vídni

Zaměstnání

říjen 1931-červen 1933 Tachov
od července 1933 kroměřížský rabín (poslední)

Bydliště

židovská radnice (Moravcova ul.)- byt v 1. patře

Rodina

manželka Frima Astelová roz. Melzerová (6.11.1904 Skala (Ukrajina)-1944)
syn Jonathan Astel (18.6.1931-1944)
syn Schmarjahu Astel (10.10.1935-1944)

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

Rabín zahynul v Osvětimi, zbytek rodiny byl převezen 15. 12. 1943 do Osvětimi-Birkenau, kde zahynuli v roce 1944

kameny zmizelých

informace poskytl Michael Astel vnuk bratra rabína, žijící v Tel Avivu a kolega Philipp Zschommler z univerzity v Heidelgergu

Pamětní deska

Dr. Joachim Astel, zdroj: Muzeum Kroměřížska
zdroj: Muzeum Kroměřížska

Zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A9_pam%C4%9Btn%C3%AD_desky#/media/Soubor:StolpersteineAstel.jpg

SVÁTEK, Josef. Pogromy v okrese Kroměříž. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: 1986, (3), s.8-16.

PÁLKA, Petr. Židé v Kroměříži v roce 1942. In: Židé a Morava XXI: Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska 12.11.2014. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2015, s.209-229. ISBN 978-80-85945-73-7.

Naposledy aktualizováno: 4. 3. 2023