ENKM Osobnosti Jiří Malovaný

Jiří Malovaný

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 15. 5. 1873, Císařov (Přerov)

Datum a místo úmrtí

† 8. 1. 1941 (67 let), Kroměříž

Obor působení

jazykověda, odborná literatura, vzdělávání

Zaměstnání

1925–1933 ředitel - Gymnázium Kroměříž

Komentář

zabýval se dialektologií

Zdroje

Jiří Malovaný. In: Bibliografie dějin Českých zemí: Historický ústav AV ČR [online]. [cit. 2020-07-24]. Dostupné z: biblio.hiu.cas.cz

Naposledy aktualizováno: 12. 3. 2021