ENKM Osobnosti Jiří Jirovský

Jiří Jirovský

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 30. 11. 1923, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 6. 2. 1945 (21 let), raněn a poté na místě umučen u hájenky Zlatý jelen u Ždánic

Obor působení

válka

Zaměstnání

Jiří byl členem 1. čsl. brigády Jana Žižky. Jako spojka byl vyslán k partzánskému oddílu Olga. Skupina partyzánů byla oklíčena u hájenky Zlatý jelen u Heršpic. Jiří byl smrtelně raněn a zůstal viset na plotě, poté byl umírající vtažen do hájovny, kde byl krutě vyslýchám. Spolu s ním byli raněni další dva partyzáni, těm se však podařilo uprchnout do Brankovic. Němci jej chtěli pohřbít nahého bez rakve, tomu však zabránil místní farář. V říjnu 1945 bylo tělo J. Jirovského exhumováno a pohřbeno v rodinné hrobce v Kroměříži

Rodina

otec František Jirovský
matka Josefa Jirovská

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

Otec byl majorem předválečné armády a propagátorem vodního skautingu.
1939 byl Jiří zatčen a po měsíci propuštěn, kvůli častým domovním prohlídkám se rodina odstěhovala do Valašského Meziříčí, kde se plně zapojila do odboje. Po zabití Jiřího si rodina vykopala bunkr v lesích u Vizovic, kde zůstali až do osvobození.

Pohřben(a)

rodinný hrob byl v r. 2017 zrušen, pomník na místě přestřelky byl registrován jako válečný hrob č.VH: CZE6215-17381

Zdroje

Jirovský Jiří, Kroměříž. Hrinové války [online]. [cit. 2021-11-11]. Dostupné z: https://www.hrdinovevalky.cz/person/jirovsky-jiri/

Naposledy aktualizováno: 28. 11. 2021