ENKM Osobnosti Jiří Jirovský

Jiří Jirovský

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 30. 11. 1923, Cheb

Datum a místo úmrtí

† 6. 2. 1945 (21 let), raněn a poté na místě umučen u hájenky Zlatý jelen u Ždánic

Obor působení

válka

Zaměstnání

Jiří byl členem 1. čsl. brigády Jana Žižky. Jako spojka byl vyslán k partzánskému oddílu Olga. Skupina partyzánů byla oklíčena u hájenky Zlatý jelen u Heršpic. Jiří byl smrtelně raněn a zůstal viset na plotě, poté byl umírající vtažen do hájovny, kde byl krutě vyslýchám. Spolu s ním byli raněni další dva partyzáni, těm se však podařilo uprchnout do Brankovic. Němci jej chtěli pohřbít nahého bez rakve, tomu však zabránil místní farář. Pomník na místě přestřelky byl registrován jako válečný hrob č.VH: CZE6215–17381.
Dne 21. října 1945 bylo tělo J. Jirovského na hřitově v Heršpicích exhumováno a pohřbeno v rodinné hrobce v Kroměříži.

Rodina

otec František Jirovský
matka Josefa Jirovská

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

Otec byl majorem předválečné armády a propagátorem vodního skautingu.
1939 byl Jiří zatčen a po měsíci propuštěn, kvůli častým domovním prohlídkám se rodina odstěhovala do Valašského Meziříčí, kde se plně zapojila do odboje. Po zabití Jiřího si rodina vykopala bunkr v lesích u Vizovic, kde zůstali až do osvobození.

Pohřben(a)

Kroměříž rodinný hrob byl v r. 2017 zrušen

Zdroje

Jirovský Jiří, Kroměříž. Hrdinové války [online]. [cit. 2021-11-11]. Dostupné z: https://www.hrdinovevalky.cz/person/jirovsky-jiri/

Matrika zemřelých: Matriky - ACTA PUBLICA (mza.cz)

Naposledy aktualizováno: 26. 3. 2023