ENKM Osobnosti Jiří Bronec

Doc.,PhDr. Jiří Bronec CSc.

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 7. 1. 1922, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 9. 9. 1991 (69 let), Opava

Obor působení

překladatelství, vzdělávání, publicistika - metodik cizojazyčné výuky, asistent katedry rusistiky

Vzdělání

1945–1948 FF MU - obor ruština-filozofie (1952 titul PhDr., 1974 CSc., 1983 docent)

Zaměstnání

1948–1956 gymnázium v Uherském Hradišti
1956–1988 odborný asistent, docent, vedoucí celouniverzitní katedry jazyků na brněnské univerzitě pedagogicky působil na její filozofické fakultě

Bydliště

Brno, Uhrova 18

Komentář

Zasloužilý učitel (1970)

zájmové skupiny:
Česká asociace ruštinářů,
Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury,
Pedagogická společnost,
Jazykovědné sdružení

Dílo:Česko-ruský a rusko-český slovník z oboru psychologie (1962)
- K lingvodidaktické typologii cizojazyčného lexika (1982)
- O lexiku cizích jazyků v minulosti (1988)

Zdroje

HUBEROVÁ, Vladimíra a Jiřina KALENDOVSKÁ. Doc.PhDr. Jiří Bronec, CSc. In: Encyklopedie města Brna [online]. 17.1.2020 [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: encyklopedie.brna.cz

Naposledy aktualizováno: 18. 4. 2021