ENKM Osobnosti Jindřich Zdík

Jindřich Zdík

Datum a místo narození

* 1083, nezjištěno

Datum a místo úmrtí

† 25. 6. 1150 (67 let), Olomouc

Obor působení

církev, politika

Zaměstnání

1126–1150 olomoucký biskup a diplomat

Komentář

pravděpodobně syn některého z pražských kanovníků, zřejmě samotného kronikáře Kosmy
Dvakrát putoval do Jeruzaléma, poprvé ještě před svým vysvěcením na biskupa olomouckého, kterým se stal v roce 1126, podruhé v letech 1137–1138.
spolu s panovníkem založil kanonie na Strahově a Litomyšl
z cest si přivezl nejen relikvie
V Olomouci je spojen především s dostavbou románské svatyně sv. Václava, u níž ustavil kapitulu (1140) a posléze z ní učinil i katedrální kostel (1141). Vedle katedrály postavil také biskupský palác dochovaný z části do dnešních dní (tzv. Přemyslovský nebo Zdíkův palác). I přes své spory s moravskými Přemyslovci, kteří se jej dokonce pokusili zabít, se Zdíkovi podařilo povznést zemskou církev, když pro její statky a poddané získal imunitu, tedy nezávislost na světském soudnictví a správě a také např. mincovní právo. U katedrály též fungovalo významné skriptorium – písařská dílna, která vytvořila několik dodnes dochovaných rukopisů.

Pohřben(a)

zemřel 25. června 1150 v Olomouci a na své výslovné přání pohřben ve Strahovském klášteře

Zdroje

Jindřich Zdík. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-01-05]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 5. 1. 2023