ENKM Osobnosti Jindřich Spáčil

Jindřich Spáčil

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 24. 5. 1899, Kvasice

Datum a místo úmrtí

† 20. 11. 1978 (79 let), Kroměříž

Obor působení

vzdělávání, kultura, literatura, archeologie, dějiny

Vzdělání

Navštěvoval měšťanskou školu v Tlumačově, od roku 1913 pak učitelský ústav v Praze.
1917 povolán do armády, válku prožil na italské, ruské a francouzské frontě.
1919 složil maturitní zkoušku.

Zaměstnání

Od roku 1919 učil na národních školách v Kvasicích, Střížovicích, Lednici a Hulíně.
V roce 1928 získal místo učitele dějepisu a českého jazyka na Odborné škole pro ženská povolání v Kroměříži a v letech 1937 - 1951 zde působil ve funkci ředitele. Do roku 1959 pak učil na jedenáctileté střední škole v Kroměříži.

Bydliště

V Kvasicích na rodném domě v Horní ulici je též umístěna pamětní deska.
Ve Fügnerově ulici v Kroměříži je na domě, ve kterém žil od roku 1929 až do své smrti v roce 1978, umístěna pamětní deska.

Komentář

Otec byl hajným, komorníkem kvasického knížete Thuna, později správcem zámku v Kvasicích.
J. Spáčil se aktivně podílel na založení muzea v Kvasicích, kam v roce 1927 věnoval své archeologické sbírky, které vytvořily základy muzea. V r. 1956 byl muzeum zrušeno a sbírky převedeny do muzea v Kroměříži.
J. Spáčil se podílel na založení kroměřížského muzea (1933), řadu let pracoval ve vedení Klubu přátel výtvarného umění v Kroměříži, byl mj. ředitelem celostátní výstavy 100 let českého národního života (1948). od roku 1936 byl členem výboru Moravského kola spisovatelů. Svou literární činnost zaměřil především na prózu s tematikou historickou a sociální a na knihy pro děti a mládež.
Spáčilovu osobnost připomíná také Spáčilova naučná stezka Chřiby.

Čestné občanství města Kroměříže (od roku 1967) a Kvasic

Pohřben(a)

Kroměříž 22/020 - čestný hrob, sektor 22 (čestné pohřebiště), poloha hrobu na mapě

Pamětní deska

Hrob

zdroj: Patka 28.2.2023
zdroj: Patka 28.2.2023

Zdroje

Jindřich Spáčil. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

Učitel a spisovatel byl zároveň amatérským archeologem: Osobnosti regionu Kroměříž. Týdeník Kroměřížska. Ostrava: Czech print center, 2020, 19(46), s.17.

NESVADBA, Miroslav. Vzpomínka na Jindřicha Spáčila. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1979, s. 24-26.

Naposledy aktualizováno: 1. 3. 2023