ENKM Osobnosti Jindřich Slovák

Jindřich Slovák

Pseudonym(y)

Heinrich Slovák

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 10. 7. 1856, Moravská Radiměř (Svitavy)

Datum a místo úmrtí

† 24. 5. 1931 (74 let), Kroměříž

Obor působení

tisk, podnikání

Vzdělání

po absolvování reálky se vyučil tiskařem v brněnské Akciové moravské tiskárně, v níž byl jeho starší bratr ředitelem

Zaměstnání

1890 koupil od Antonína Odehnala bývalou kroměřížskou Národní knihtiskárnu Josefa Šperlína
po získání knihtiskařské koncese ji téhož roku převedl na své jméno (zprvu užíval převážně název Národní knihtiskárna Jindřicha Slováka, pak Jindřich Slovák, na tiscích v němčině Heinrich Slovák)

Rodina

Komentář

V době národnostních bojů tiskl česká periodika pro okolní města s německou správou. Tiskárnu postupně modernizoval, 1900 koupil její budovu a vzápětí rozšířil závod o novostavbu v sousedství. Tiskařsky pak zajišťoval významné regionální publikace (zpěvníky hanáckých písní, Album města Kroměříže v české i německé mutaci, později Dějiny města Kroměříže od Františka Václava Peřinky apod.). Vedle své profese se od svého mládí věnoval historii, zejména archeologii. Byl spoluzakladatelem Muzejního spolku v Brně, sbíral historické dokumenty, podnikl několik archeologických výzkumů na Brněnsku a Kroměřížsku a 1928 věnoval svou sbírku nálezů kroměřížskému muzeu. Po 1. světové válce převzal řízení podniku jeho syn František Slovák.
Ve slovníku uvedeno datum narození 1858 - narodil se však 1856.

Pohřben(a)

Kroměříž 04/019 hrob již není označen jeho jménem, sektor 4, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 22.5.2015
zdroj: Patka 22.5.2015

Zdroje

ZACH, Aleš. Jindřich Slovák. In: Slovník českých nakladatelství 1849-1949 [online]. 25.1.2020 [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: www.slovnik-nakladatelstvi.cz

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

Naposledy aktualizováno: 4. 1. 2023