ENKM Osobnosti Jindřich Mourek

MUDr. Jindřich Mourek

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 28. 7. 1897, Litomyšl

Datum a místo úmrtí

† 16. 5. 1962 (64 let), Kroměříž

Obor působení

medicína, chirurgie

Vzdělání

LF UK ukončena 15. 7. 1922

Zaměstnání

primář v Bohumíně, poté ředitel, po Mnichovu odchází do Prahy
1939 primář chirurgie v Kroměříži - měsíc poté již ředitel nemocnice
1945 zvolen předsedou fotbalového klubu SK Hanácká Slavia
1952 nahrazen ve funkci MUDr. Antonínem Zlámalem
1958 MUDr. A. Zlámal se stává ředitelem Krajského ústavu národního zdraví v Gottwaldově
MUDr. J. Mourek opět ředitelem nemocnice jen rok a půl, opět se vrací z Gottwaldova A. Zlámal a
J. Mourek - vedoucí zdravotního odboru ONV v Kroměříži

Komentář

nemocnice přešla pod správu státu tedy okresu - přistaven nový pavilon chirurgie
nemocnice pořádá každoroční volejbalový turnaj Memoriál MUDr. Jindřicha Mourka
k šedesátinám byl vyznamenán medailí J. E. Purkyně

Zdroje

Regionální autority: Jindřich Mourek. In: Knihovna Kroměřížska: katalog [online]. [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: kromeriz.tritius.cz

Kroměřížská nemocnice. Historie. Dostupné z: www.nem-km.cz

FIALA, Oldřich. Kalendář: MUDr. Jindřich Mourek. Kroměřížský zpravodaj. Kroměříž: Městský úřad, 2011, 8(12), s. 27.

Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 5, Matrika doktorů Univerzity Karlovy V. (1922–1924), strana 2104

Naposledy aktualizováno: 6. 9. 2023