ENKM Osobnosti Jean Baptiste Dieussard

Jean Baptiste Dieussard

Pseudonym(y)

Dusart, Dieussart

Národnost

jiná

Datum a místo narození

* 1640

Datum a místo úmrtí

† 1702 (62 let)

Obor působení

výtvarné umění

Zaměstnání

Švédsko, Vídeň
1690 Kroměříž na objednávku biskupa Karla z Lichtenštejna
zde dekoroval na způsob grott dva prostory saly terreny v kroměřížském zámku

Rodina

manželka Dorota
syn Pavel Antonín *1695

Komentář

V roce 1696 vytesal pro zástupce mincmistra biskupské mincovny Šimona Ondřeje Sinapiho žijícího v měšťanském domě u kroměřížské radnice sousoší Zvěstování Panny Marie (dnes před budovou bývalého arcibiskupského pivovaru) a sousoší Loučení Krista s Pannou Marií, které mu objednatel nikdy nezaplatil.
Poslední písemná zmínka je o něm z let 1701 a 1702, kdy se marně ucházel o přijetí do biskupských služeb za biskupa Karla Josefa Lotrinského.
Francouzsko-švédský sochař působící ve Švédsku a na Moravě. Ve Švédsku vytvořil sochařskou výzdobu na stavbách i interiérech, později odcestoval do Vídně a odtud přišel do Kroměříže. Na žádost biskupa Liechtensteina zde dekoroval groty v sala tereně.

Zdroje

Jean Baptiste Dusart. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-01-18]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 19. 3. 2023