ENKM Osobnosti Jaroslav Válek

Jaroslav Válek

Pseudonym(y)

smutný muž

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 17. 9. 1932, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 2. 5. 1982 (49 let), Therwil (Švýcarsko)

Obor působení

výtvarné umění, vzdělávání, zábava

Vzdělání

obecná a měšťanská škola v Kroměříži
1951 maturita na obchodní akademii
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (byl promovaným výtvarným pedagogem a měl malířské nadání, byl dobrý kreslíř – karikaturista).
studium jazyků – uměl německy, anglicky, španělsky, rusky a částečně též francouzsky

Zaměstnání

účetní a pokladník v zemědělské škole
ochotník a estrádní komik

Bydliště

Therwil ve Švýcarsku

Rodina

matka Marie Válková
bratr Zdeněk Válek

Komentář

Otec byl povoláním krejčí.
Svými nápady přispíval i humoristovi Jiřímu Štuchalovi, který mu byl ochoten „za povídku“ zaplatit i 35 korun.
Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 emigroval Jaroslav Válek do Švýcarska.
Pracoval v krajanských spolcích.
Náhrobek je ozdoben stylizovanými brýlemi a buřinkou. To jsou atributy Smutného muže – postavy, kterou Jaroslav Válek během svého života stvořil a která (v rozhlase a televizi) několik let bavila posluchače a diváky.

Pohřben(a)

pohřben v Therwilu
Jaroslav Válek, zdroj: Česká televize
zdroj: Česká televize

Zdroje

Jaroslav Válek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

LOJDOVÁ, Sabina. Jaroslav Válek alias Smutný muž zemřel na tenisovém kurtu. Lidé jeho humor milovali. In: www.per.cz [online], citace [05.09.2023]. Dostupné z: www.super.cz

Naposledy aktualizováno: 5. 9. 2023