ENKM Osobnosti Jaroslav Mathon

MUDr. Jaroslav Mathon

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 8. 3. 1867, Brno

Datum a místo úmrtí

† 25. 5. 1953 (86 let), Kroměříž

Obor působení

zdravotnictví, literatura, výtvarné umění, poezie

Vzdělání

studium medicíny ve Vídni
krátká praxe v Brně

Zaměstnání

1. 1. 1897-*1933 jmenován primářem chirurgicko-gynekologického oddělení a zároveň ředitelem nemocnice v Prostějově

Působil(a)

Praha krátce, 1933-1953 Kroměříž

Komentář

založil protituberkulózní poradnu
člen Lékařské komory moravskoslezské
věnoval se kulturním a společenským aktivitám
předseda uměleckého odboru Besedy
člen kuratoria prostějovského muzea
1923 založil Památkovou komisi v Prostějově (předseda)
člen archeologické komise při ČSAV
byl sběratelem starožitností
člen prostějovské Orlice a Přírodovědného klubu
1933 odchod do důchodu
čestný občan Prostějova
je po něm pojmenována ulice v Prostějově

Pohřben(a)

Měrotín u Litovle, pohřben v rodinném hrobě

Zdroje

KAJLÍKOVÁ, Anna. Před stopadesáti lety se narodil Jaroslav Mathon. In: Prostějov statutární město [online]. Prostějov, 2017, 8.3.2017 [cit. 2020-07-24]. Dostupné z: www.prostejov.eu

Naposledy aktualizováno: 22. 3. 2022