ENKM Osobnosti Jaroslav Koutecký

Prof. RNDr. Jaroslav Koutecký Dr.Sc.

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 14. 10. 1922, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 10. 8. 2005 (82 let), Berlín (Německo)

Obor působení

fyzika, chemie, věda, pedagogika

Vzdělání

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze - teoretická fyzika - diplom 1948

Zaměstnání

Výzkumný ústav Baťových závodů ve Zlíně
1962 dopisující člen ČSAV
jmenován profesorem na přírodovědecké fakultě UK
předseda Grantové agentury AV ČR
od roku 1973 pracoval na Freie Universität Berlin, kde založil výzkumnou skupinu zaměřenou na kvantovou chemii a chemii povrchů

Komentář

Za komunismu byl vězněn za pokus o ilegální přechod hranice (1948/1949).
1969-1989 emigrace v USA a Německu
Byl světovým odborníkem v oblasti elektrochemie, kvantové chemie, kvantové teorie povrchových jevů, fotochemii a chemii a fyzic e klastrů.

Jeho synem byl filmový dokumentarista Pavel Koutecký (nar.10. 6. 1956).

Jaroslav Koutecký. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kouteck%C3%BD

Zdroje

Jaroslav Koutecký. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Kroměřížský rodák byl čestným doktorem univerzity ve Waterloo. Týdeník Kroměřížska. 2021, 20, (31), s. 18.

Naposledy aktualizováno: 3. 8. 2021