ENKM Osobnosti Jaromír Klobouk

PhDr. Jaromír Klobouk

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 28. 11. 1915, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 31. 12. 2001 (86 let), Plzeň

Obor působení

hudba, vzdělávání

Vzdělání

1935-39 vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě UK v Praze u prof. Z. Nejedlého a J. Huttra 1934-37 studoval dirigování na pražské konzervatoři u V. Talicha
1935-36 se účastnil kursu řízení sboru vedeného M. Doležilem. Vykonal státní zkoušky ze hry na klavír, housle i sborového zpěvu - tím získal kvalifikaci pro výuku hudebních předmětů na učitelských ústavech.

Zaměstnání

1935-44 byl korepetitorem Vinohradského Hlaholu
1936-45 řídil dětský sbor reálného gymnázia v Michli
do Plzně přišel v r. 1946 na tehdejší Ženský učitelský ústav jako učitel hudební výchovy,zde byl v  1946-48 sbormistrem ženského sboru
1948-49 vedl sbor dívčího reálného gymnázia v Plzni
1948-52 Pěvecké sdružení západočeských učitelů
1949-59 smíšený sbor pedagogické školy
1959-63 pěvecký sbor pedagogického institutu
1962-65 dětský rozhlasový sbor stanice Plzeň
1966-67 Soubor písní a tanců Škoda Plzeň
1965-66 dětský sbor KDPM
Nejúspěšnější byla jeho činnost sbormistra ženského akademického sboru Pedagogické fakulty.
Jako odborný asistent katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty vychovával budoucí učitele hudební výchovy a sbormistry dětských sborů. Psal učební texty, přispíval do sborníku Pedagogické fakulty v Plzni.

Komentář

Plzeň uvádí datum narození 20. 11. 1915

Zdroje

Jaromír Klobouk. In: Databáze autorit Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: aleph.nkp.cz

Regionální autority: Jaromír Klobouk. In: Knihovna Kroměřížska: katalog [online]. [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: tritius.plzen.eu

Naposledy aktualizováno: 7. 8. 2020