ENKM Osobnosti Jan Zavřel

Ing. arch. Jan Zavřel

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 14. 5. 1901, Brno

Datum a místo úmrtí

† 13. 5. 1981 (79 let), Kroměříž

Obor působení

architektura, stavebnictví

Vzdělání

Střední průmyslová škola v Brně
1920–1928 Vysoká škola technická - fakulta architektury a pozemního stavitelství

Zaměstnání

1928 asistent architektury pod vedením J. Krohy
1932 architekt městského stavebního úřadu v Kroměříži, podřízený Stanislava Švehly
- zajistil urbanistické úpravy města - Velké nám., Bezručův park, nám. Míru, sídl. Slovan
1932–1933 - 2 domy v Kollárově ul. ve stylu funkcionalismu, hospod. pavilon nemocnice,
1939 - Živnostenská škola a Obecná škola na Sýpkách
1938 na ul. Kotojedská - obytný dům, bytové domy v ul. Nadražní
Krajský národní výbor v Gottwaldově
1960 zpět v Kroměříži ved. územního plánu ONV

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

člen okresní památkové komise v Kroměříži
aktivně se podílel na obnově památek, zasloužil se o vyhlášení městské památkové rezervace

Příklady: lékař Rudolf Malina si nechal postavit rodinný dům s ordinací - na dnešní Vejvanovského ul. - architektonické řešení navrhoval architekt Jan Zavřel
dvojdům na Kollárově ulici z tvorby architekta Jana Zavřela zaměřené na soukromé privátní bydlení (hodně moderní dům se nicméně i přes své tvary podřizuje řešení staršího sousedního domu, třeba prodloužením jeho vrcholové římsy)
Jako výrazná osobnost se po celý svůj další život věnoval stavebnímu a urbanistickému rozvoji města Kroměříže a navrhoval veřejné a městské stavby.

Pohřben(a)

Brno - Královo pole 4c/ur/68, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 24.3.2022
zdroj: Patka 24.3.2022

Zdroje

TRHLÍKOVÁ, Nikol. Architekt Jan Zavřel se velkou měrou podepsal na podobě města Kroměříže: Týdeník Kroměřížska. Kroměříž, 2021, 20 (20), s. 12.

Naposledy aktualizováno: 16. 6. 2022