ENKM Osobnosti Jan Vraštil

Jan Vraštil

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 8. 5. 1891, Železný Brod

Datum a místo úmrtí

† 30. 7. 1955 (64 let), Litoměřice

Obor působení

literatura, vzdělávání, církev

Vzdělání

1923 vysvěcen na kněze

Zaměstnání

1928–1930 jako člen jezuitského řádu působil na Svatém Hostýně
dále na Velehradě
11 let jako farář v Nových Hvězdlicích v brněnské diecézi
za II. světové války učil na Arcibiskupském gymnáziu v Praze
litoměřická diecéze
1. 3. 1946 do roku 1948 Varnsdorf
1948–1953 Kryštofovo údolí, Ruprechtice
1953 arciděkan v Liberci
1954 jmenován kanovníkem litoměřické kapituly

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

syn továrního dělníka
ujal se opuštěných far severních Čech
byl vzdělaným knězem, vynikajícím kazatelem, exercitátorem, ovšem také mírovým pracovníkem
v autoritách Národní knihovny je uvedeno, že zemřel v Kroměříži

Pohřben(a)

Pohřben je na Sv. Hostýně v lesním hřbitově poblíž chrámu Panny Marie.

Zdroje

Jan Vraštil. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-08-28]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 28. 8. 2020