ENKM Osobnosti Jan Svatopluk Presl

Jan Svatopluk Presl

Národnost

jiná

Datum a místo narození

* 4. 9. 1791, Praha

Datum a místo úmrtí

† 6. 4. 1849 (57 let), Praha

Obor působení

přírodověda, politika, vzdělávání

Vzdělání

medicína na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze
1816 doktor lékařství

Zaměstnání

asistent na katedře dějin přírody na lékařské fakultě této univerzity u F. X. Bergera
1818–1819 byl suplentem pro tento obor
1819–1820 profesor všeobecných dějin přírody a technologie na Akademickém lyceu v Olomouci
1820 profesor speciálních dějin přírody na lékařské fakultě pražské univerzity
1824 založil kabinet zoologie

1831 spoluzakládal organizaci Matice česká
1847 se stal členem vídeňské akademie věd a byl rovněž členem české akademie

Rodina

bratr Karel Bořivoj Presl 1794-1852

Působil(a)

Praha, Vídeň, Kroměříž

Komentář

Společně s bratrem Karlem Bořivojem Preslem vydávali Flora Čechica. Spoluzakládal českou a odvozeně i slovenskou odbornou terminologii mnoha vědních oborů, zejména pak v mineralogii, chemii, zoologii a botanice. V roce 1821 se podílel na založení prvního česky psaného vědeckého časopisu Krok, na jehož dalším vydávání se poté podílel.
Presl pojmenoval například i tuleně, vorvaně, lachtana, bobra, dikobraza, zubra, mrože nebo hrocha.
Během revolučního roku 1848 se zapojil do politiky. Ve volbách roku 1848 byl zvolen na rakouský ústavodárný Říšský sněm. Patřil ke sněmovní pravici. V Kroměříži je na domě, kde během sněmu bydlel, umístěna pamětní deska.

Pohřben(a)

Praha, Vyšehrad 3/34hr, poloha hrobu na mapě

Pamětní deska

Hrob

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Jan_Svatopluk_Presl_1791-1849.jpg/225px-Jan_Svatopluk_Presl_1791-1849.jpg

Zdroje

Jan Svatopluk Presl. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-03-02]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 3. 3. 2023