ENKM Osobnosti Jan Šrámek

Msgre. ThDr. Jan Šrámek

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 11. 8. 1870, Grygov

Datum a místo úmrtí

† 22. 4. 1956 (85 let), Praha

Obor působení

církev, politika

Vzdělání

Obecná školy v Grygově
1880–1888 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
bohoslovecká fakulta v Olomouci

Zaměstnání

1893–1901 kněz v Novém Jičíně - založil Katolický dělnický spolek
1898 založil ženský křesťansko-sociální spolek v Novém Jičíně
přeložen do Životic a 1902 do Všechovic u Hranic na Moravě
1902 brněnská diecéze, kde se uplatnil jako pedagog na diecézním kněžském učilišti
1904–1911 docent
1911 jako profesor tzv. křesťanské sociologie (sociálního učení církve)
1899 založil Moravsko-slezskou křesťansko-sociální stranu na Moravě
1907–1911 poslanec Říšské rady
1906 poslanec v Moravském zemském sněmu
1918 člen Revolučního národního shromáždění
1919 sjednotil české křesťanské strany a založil tak Československou stranu lidovou
předsedou ČSL v letech 1919–1938 a 1945–1948.
1938 emigrace
1940–1945 předseda exilové vlády v Londýně
1945 podílel se navzniku Košické vlády a se stal náměstkem předsedy vlády.
1948 rezignoval spolu s ostatními
1948 pokus o útěk
1948 internace v Nové Říši, v Brně, ve věznici ve Valdicích a nakonec na zámečku v Roželově

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

věnoval se sociální politice a zakládal dělnické spolky
byl vlivným politikem
nebyl oblíben u prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka
V roce 1991 mu udělil prezident Václav Havel in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka.
Čestné občanství města Kroměříže bylo odňato 30. 3. 1948 a obnoveno 10. 10. 1991

Pohřben(a)

Velehrad - jeho ostatky sem byly přesunuty po roce 1989

Zdroje

Jan Šrámek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-05-19]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

ČERVINKA, Arnošt. Významné osobnosti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.: L.P.2004-150. výročí založení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, L.P. 2006- 15. výročí jeho obnovení [online]. Kroměříž: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, 2006, 2006, 31s. [cit. 2021-5-14]. Dostupné z: web.archive.org

Naposledy aktualizováno: 20. 5. 2023