ENKM Osobnosti Jan Skála z Doubravky

Dr. Jan Skála z Doubravky

Pseudonym(y)

Jan XVI. Dubravius, Jan Dubravius

Datum a místo narození

* 1486, Plzeň

Datum a místo úmrtí

† 6. 9. 1553 (67 let), Kroměříž

Obor působení

církev, dějiny, vzdělávání

Vzdělání

studia práva a teologie ve Vídni a Itálii
Doktorem církevního práva se stal v Padově

Zaměstnání

1513 arcijáhen v Kroměříži
probošt Kolegiální kapituly u svatého Mořice v Kroměříži
1517 byl povýšen do rytířského stavu
1518 domlouval v Itálii sňatek polského krále Zikmunda Jagellonského s Bonou Sforza
1541 byl jmenován olomouckým biskupem

Působil(a)

Kroměř, Olomouc

Komentář

pocházel z dobře situované rodiny
zemřel na mozkovou mrtvici

Zdroje

Jan Skála z Doubravky. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-11-20]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 20. 11. 2020