ENKM Osobnosti Jan Rypka

Prof. PhDr. Jan Rypka Dr.Sc.

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 28. 5. 1886, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 29. 12. 1968 (82 let), Praha

Obor působení

vzdělávání, odborná literatura, překladatelství

Vzdělání

studium orientalistiky na Vídeňské univerzitě, kde v roce 1910 získal doktorát filozofie z oboru islámských jazyků (arabština, novoperština a turečtina).

Zaměstnání

Po dokončení vysokoškolských studií se Rypka začal věnovat drobným překladům orientálních textů. Získal výhodnější místo ve vídeňské dvorní a univerzitní knihtiskárně.
1921 jmenován knihovníkem na Ministerstvu školství a národní osvěty
1921–1922 - stipendijní cesta do Cařihradu
1923 Ministerstvo školství a národní osvěty
1924 habilitace
v roce 1927 byl jmenován mimořádným a v roce 1930 řádným profesorem Karlovy univerzity
1927 založení Orientálního ústavu v Praze
1934–1935 pozván Iránskou vládou do Teheránu
1939 byl jmenován děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Bydliště

Narodném domě ve Vodní ul. 199 je pamětní deska.

V roce 1920, po vzniku Československa, se Rypka přestěhoval do Prahy.

Komentář

Rypka byl jedním z prvních 34 jmenovaných členů pražského Orientálního ústavu (jmenován byl v listopadu 1927 prezidentem T. G. Masarykem).
K jeho nejzásadnějším poválečným pracím patří bezpochyby podíl na kolektivních Dějinách perské a tádžické literatury z roku 1956, jež byly přeloženy do řady jazyků.
Roku 1952 se stal jedním z prvních vědců jmenovaných akademiky ČSAV.V roce 1962 mu byly uděleny čestné doktoráty varšavské a pařížské univerzity, následujícího roku pak univerzity v Teheránu. Téhož roku mu byl udělen i Řád republiky.

Pamětní deska

Zdroje

Jan Rypka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

WENIG, Jan. Iránský poutník: Vzpomínka k devadesátému výročí úmrtí významného orientalisty akademika Jana Rypky 28.5.1886 Kroměříž - 29.12.1968 Praha. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1978, , s. 24-26.

Naposledy aktualizováno: 25. 5. 2021