ENKM Osobnosti Jan Očko z Vlašimi

Jan Očko z Vlašimi

Datum a místo narození

* nezjištěno

Datum a místo úmrtí

† 14. 1. 1380, nezjištěno

Obor působení

církev, politika

Zaměstnání

notář, kaplan a důvěrník Karla IV.
1342 kanovník pražské kapituly, kanovník kapituly sv. Petra v Mělníku, kanovník kapituly sv. Jana ve Vratislavi
úřad probošta kapituly Všech svatých na Pražském hradě a biskupské kapituly v Olomouci
1351 olomoucký biskup
1364 pražský arcibiskup
1378 kardinálem
1378 (den po smrti císaře), se zřekl arcibiskupského úřadu, který po něm převzal jeho synovec Jan z Jenštejna

Komentář

Pocházel z rodu Jankovských z Vlašimi.
1344 získal papežský dispens promíjející mu nemanželský původ (jeho matka nebyla za otce provdána).
V roce 1366 dal na několik dnů uvěznit Jana Milíče z Kroměříže za jeho kázání proti Karlu IV., kterého Milíč označil za Antikrista; protože však přesto Milíčovi Karel IV. zachoval přízeň, byl propuštěn a Jan Očko se stal později také jeho stoupencem.

Pohřben(a)

Jeho ostatky jsou uloženy ve Vlašimské kapli katedrály svatého Víta pod figurálním náhrobkem z bílého mramoru, vytesaném v dílně Petra Parléře.

Zdroje

Jan Očko z Vlašimi. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 6. 2. 2023