ENKM Osobnosti Jan Milíč z Kroměříže

Jan Milíč z Kroměříže

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 1320, Tečovice u Zlína/ Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 1. 8. 1374 (54 let), Avignon (Francie)

Obor působení

církev

Vzdělání

olomoucká katedrální škola

Zaměstnání

kanovník kroměřížské kapituly
knížecí kancelář v Olomouci
královská kancelář v Praze
1358 notář a kanovník u sv. Víta v Praze
1360–1362 doprovázel Karla IV. na cestách jako jeho podkancléř
1363 vzdal se úřadu a rozhodl se pro dráhu kazatele
kázal u sv. Mikuláše, u sv. Jiljí na Starém Městě v Praze - kázal latinsky i česky
1367 odešel do Říma a žádal papeže, aby svolala koncil a učinil nápravu v církvi
byl uvězněn a málem přišel o život
1374 byl obviněn z kacířství - vydal se za papežem do Avignonu, kde zemřel

Rodina

matka ? Rychka z Buňova
bratr Racek
bratr Buňa

Působil(a)

Kroměříž, Praha, Olomouc

Komentář

pod vlivem Konráda Waldhausera brojil proti nepořádkům v církvi a vzdal se všech církevních hodností
stal se lidovým kazatelem v Horšovském Týně a poté v Praze
byl označován jako církevní reformátor předhusitského období
1366 označil císaře Karla za antikrista a byl uvržen do vězení
1372 založil v Praze Jeruzalém - útulek pro kající se nevěstky

před Regentským domem je umístěn památník

Zdroje

V.K. Jan Milíč z Kroměříže. 600. výročí úmrtí kazatele a církevního reformátora předhusitského období. Kroměřížský zpravodaj. 1974, (9), s. 163.

PINKAVA, Jaroslav. Narodil se Jan Milíč v Kroměříži? Kroměřížský zpravodaj. 1974, 9, s. 175-176.

KLUSÁK, MIlan. Zachováme památku Jana Miliče z Kroměříže. Projev ministra kultury ČSR dr. Milana Klasáka, CSc. Kroměřížský zpravodaj. 1974, 10, nestr. příloha.

KUČEROVÁ, Šárka. Připomeňte si s námi v rámci Středověké slavnosti dvě významné osobnosti českého středověku. Kroměřížský zpravodaj. 2016, 13, (5), s. 5. Karel IV., Jan Milíč z Kroměříže

Naposledy aktualizováno: 14. 7. 2022