ENKM Osobnosti Jan Michna

Jan Michna

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 4. 1. 1876, Frenštát p. Radhoštěm

Datum a místo úmrtí

† 1. 1. 1953 (76 let), Telč

Obor působení

výtvarné umění, malířství, vzdělávání

Vzdělání

Měšťanská a odborná škola tkalcovská ve Frenštátě p. Radhoštěm
zásluhou továrníka Křenka se mu dostalo uměleckého vzdělání
1892–1899 všeobecná škola pro kreslení figurální a ornamentální a speciální škola pro textilní umění na uměleckoprůmyslové škole v Praze
Colarossiho akademie v Paříži 1 rok
1899–1900 cesty po Německu a Francii
Akademie výtvarných umění v Praze

Zaměstnání

Průmyslová škola v Brně
reálka a dívčí škola Světlá ve Val. Meziříčí
gymnázium Valašské Meziříčí
reálka Olomouc
gymnázium v Zábřehu
reálka Šumperk
1923–1925 reálka Kroměříž
1925 - Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

při pobytu v Kroměříži namaloval Dr.A. Breitenbachera, řadu dětských portrétů

Pohřben(a)

pohřben byl na místním hřbitově u sv. Anny v Telči

Zdroje

Jan Michna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-02-15]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PÁLENÍČEK, Ludvík. Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku. 2. Kroměříž: Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku, 1940.

Naposledy aktualizováno: 16. 2. 2021