ENKM Osobnosti Jan Kozánek

JUDr. Jan Kozánek

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 21. 6. 1819, Přerov

Datum a místo úmrtí

† 17. 1. 1890 (70 let), Kroměříž

Obor působení

právo, politika, kultura

Vzdělání

1833 byl imatrikulace na nižším gymnáziu v Olomouci jako „Joannes Kotzanek“
1840–1844 práva na Františkově univerzitě v Olomouci
3.listopadu 1845 doktor práv
1845–1848 praxe v Opavě
Po studiích se taky živil jako vychovatel v Opavě.

Zaměstnání

1851 jmenován za advokáta a notáře v Kroměříži
1863 podílel se na založení pěvecko-hudebního spolku Moravan v Kroměříži
1867 podílel se na založení rolnického akciového cukrovaru v Kroměříži
člen ředitelství městské spořitelny.

Rodina

Komentář

1887 předseda národního klubu v městském zastupitelstvu v Kroměříži
založil Občanskou besedu v Kroměříži
1861 společně s Františkem Skopalíkem a Ferdinandem Urbánkem založil Hospodářskou jednotu záhlinicko-kvasickou
Pocházel ze zchudlé šlechtické (zemanské) rodiny.
Během studií se seznámil s Benjaminem Demelem, který se počátkem 60. let přistěhoval do Kroměříže, kde spolu budovali český národní život ve městě.

Jan Kozánek si v roce 1851 v Kroměříži založil notářskou a právnickou kancelář, působil jako zemský advokát, člen obecní rady, státního soudního dvora, člen ředitelství městské spořitelny a od roku 1867 také jako poslanec zemského sněmu. Zasloužil se o založení a rozvoj činnosti místní Občanské besedy, Hospodářské jednoty záhlinicko-kvasické, hospodářské školy, o založení rolnické školy v Přerově, o české gymnázium v Kroměříži a kroměřížský rolnický cukrovar. V roce 1876 převzal po Františku Palackém protektorství spolku Radhošť na podporu chudých studentů v Praze. V roce 1863 stál u zrodu kroměřížského pěveckého a hudebního spolku Moravan. Jan Kozánek hostil ve svém domě mnoho významných osobností, jako Antonína Dvořáka, Františka Ladislava Riegra nebo herečku Otýlii Sklenářovou – Malou.

Pohřben(a)

Kroměříž 15/094, sektor 15, poloha hrobu na mapě

Pamětní deska

Hrob

zdroj: Patka 28.4.2017
zdroj: Patka 28.4.2017

Zdroje

Jan Kozánek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 1. 8. 2022