ENKM Osobnosti Jan Hejret

Jan Hejret

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 12. 11. 1868, Zruč u Plzně

Datum a místo úmrtí

† 2. 10. 1947 (78 let), Praha

Obor působení

tisk, překladatelství

Zaměstnání

učil na reálce v Kroměříži
Novinář, literatura z oboru,

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

od 1891 redaktor krajinských listů v Kroměříži
vedl kroužek mladých vlastenců: J. Spáčil, K. Minář, J. Turek, L. Páleníček
propagátor slovanské vzájemnosti
psal o problematice vystěhovalectví
překládal z ruštiny

Pohřben(a)

PRAHA PODOLÍ 6/276

Zdroje

Regionální autority: Jan Hejret. In: Knihovna Kroměřížska: katalog [online]. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: kromeriz.tritius.cz

Naposledy aktualizováno: 11. 3. 2021