ENKM Osobnosti Jan Dubravius

Jan Dubravius

Pseudonym(y)

Jan Skála

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 1486, Plzeň

Datum a místo úmrtí

† 9. 9. 1553 (67 let), Kroměříž

Obor působení

diplomacie, historie, rybníkářství, církev

Vzdělání

právo - Univerzita v Padově a v Boloni

Zaměstnání

1508 tajemníkem biskupa Stanislava Thurza v Olomouci

Komentář

Napsal latinskou veršovanou skladbu Theriobulia, vyd. v Norimberku 1520 (sněm zvířat radí svému králi Lvu, jak nejlépe v zemi vládnout).
Pobýval často mimo Olomouc na biskupském zámku v Kroměříži. Např. v r. 1509 se v Kroměříži podílel na jednání biskupa Thurza s králem Vladislavem a r. 1515 na jednání s polským králem Zikmundem.
Sepsal knihu o rybnících a chovu ryb a kromě toho napsal Dějiny českého království.

Zdroje

PINKAVA, Jaroslav. Zrcadlo regionálního tisku. Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (5), s. 94. . Jan Dubravius

Naposledy aktualizováno: 14. 12. 2022