ENKM Osobnosti Jan Doubravský ze Skály

Jan Doubravský ze Skály

Pseudonym(y)

Dubravius

Datum a místo narození

* Plzeň

Datum a místo úmrtí

† 6. 9. 1553, Kroměříž

Obor působení

církev, politika

Vzdělání

studia svá v Italii - práva

Zaměstnání

tajemník Stanislava Thurza
vyprosil pomoc proti Turkům u polského krále
1529 Turci Vídeň oblehli, vedl Doubravský vojenské zástupy biskupa Olomouckého a moravských stavů sklíčenému městu na pomoc
1541 biskup olomoucký
probošt kroměřížský

Komentář

1515 král polský Sigmund na cestě ke schůzi Vídeňské s císařem Maximilianem I. a Vladislavem králem českým a uherským po dvakráte v Kroměříži u biskupa hostem byl, Doubravský byl přítomen všem jejich rozmluvám.
1518 poslán byl s Vilémem z Kunštátu k Janu Sforzovi vévodě milanskému, aby jednal o jeho dceru Bonu pro krále Polského Sigmunda
zemřel v Kroměříži raněn mrtvicí 6. září 1553, dědicem

Pohřben(a)

Olomouc - pohřben vedle Stanislava Thurza, poloha hrobu na mapě

Zdroje

MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 93–94.
   
   

 

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 6. 2. 2023