ENKM Osobnosti Jan Bernard Kozmus Kroměřížský

Jan Bernard Kozmus Kroměřížský

Pseudonym(y)

Joannes Bernardus Cosmus, patria Cremsiriensis

Národnost

česká

Datum a místo narození

* Kroměříž - datum nar. nezjištěno

Datum a místo úmrtí

† 1662, odešel z Kroměříže

Obor působení

církev, literatura

Zaměstnání

1649 farář v Zábřehu, od 1656 – 1662 místoděkan kostela Panny Marie v Kroměříži

Bydliště

Kroměříž

Rodina

otec Giovanni Baptista Cosimo, zedník a kameník

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

1656 vydal v Olomouci poutní knihu Pěkné Poutnické P aneb Poklad skrytý v Poli ...

Zdroje

PÁLENÍČEK, Ludvík. Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku. 2. Kroměříž: Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku, 1940.

MERCOVÁ, Markéta. Jan Bernard Kozmus Kroměřížský – Pěkné Poutnické P: disertační práce. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 1997. 137 s.

MERCOVÁ, Markéta. 350 let od vydání knihy Jana Bernarda Kozmy Kroměřížského Pěkné Poutnické P. Kroměřížský zpravodaj, č. 1 (2006), s. 27.

PEŘINKA, František Vácslav. Kněz Kozmus Kroměřížský. Vlast, 48, 1932, č. 6 – 9

Naposledy aktualizováno: 26. 3. 2021