ENKM Osobnosti Jan Antonín Křoupal

Jan Antonín Křoupal

Pseudonym(y)

Kržoupal, Křoupal z Grűnnenberka, Johann Anton Kržoupal von Grűnneberg

Datum a místo narození

* 14. 6. 1711, Jaroměřice

Datum a místo úmrtí

† 12. 5. 1793 (81 let), Kroměříž

Obor působení

stavitelství, architektura, kartografie, geodezie

Zaměstnání

podílel se na přestavbě kroměřížského zámku

Zdroje

KONECNÝ MICHAL. Civilní inženýr na Moravě v časech osvícenství. Kariéry Jana Antonína Křoupala z Krünnenbergu a Karla Jacobiho z Eckholmu. Michal Konečný. Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Roč. 6, č. 2 (2016), s. 7-14.

Jan Antonín Křoupal. In: Muzeum a galerie Vysočiny [online]. [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: www.mgvysociny.cz

Naposledy aktualizováno: 7. 8. 2020