ENKM Osobnosti Jan Antonín Beck

Jan Antonín Beck

Datum a místo narození

* 19. 4. 1864, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 9. 4. 1937 (72 let), Kroměříž

Obor působení

sochařství, řezbářství, umění

Vzdělání

obecná škola a nižší reálka v Kroměříži
1879–1887 se vyučil u otce Antonína Tomáše Becka
1884–1890 Akademie výtvarného umění ve Vídni - po 7 semestrech na naléhání otce se vrátil do Kroměříže, nedosáhl absolutoria

Zaměstnání

1897 převzal vedení rodinné dílny v Kroměříži
1900 samostatný mistr

Bydliště

Kroměříž

Rodina

Komentář

Mezi jeho práce se řadí postavy faunů v rotundě Květné zahrady, sochy na průčelí budovy kroměřížského německého reálného gymnázia (dnes Justiční akademie),dekorace balkonu u hl. zámeckého vstupu v Kroměříži, basreliéf kardinála Fürstenberka, pamětní deska K.H. Borovského a F.L. Riegra.
Upravil chrámový interiér v Napajedlech.
Na dům Simonových v Kollárově ul. 1 zhotovil reliéfy majitelů domu a jejich dětí (ty se však bohužel nezachovaly, pouze nad vstupem do domu je emblém s písmenem S).

Pohřben(a)

Kroměříž 01/001-002, sektor 1, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 1.1.2021
zdroj: Patka 1.1.2021

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

PÁLENÍČEK, Ludvík. Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku. 2. Kroměříž: Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku, 1940.

Regionální autority: Jan Antonín Beck. In: Knihovna Kroměřížska: katalog [online]. [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: kromeriz.tritius.cz

ŠKRANC, Pavel. 120 let sochaře J.A. Becka. Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (4), s. 79.

Naposledy aktualizováno: 3. 8. 2022