ENKM Osobnosti Jakob Julius David

Jakob Julius David

Datum a místo narození

* 6. 2. 1859, Hranice

Datum a místo úmrtí

† 20. 11. 1906 (47 let), Vídeň

Obor působení

literatura, tisk

Vzdělání

studia na gymnáziu v Těšíně, Kroměříži a Opavě
univerzita ve Vídni - filologie a pedagogika

Zaměstnání

psal pro Wiener Zeitung a další

Působil(a)

Těšín, Kroměříž, Opava

Komentář

spisovatel židovského původu

jeho dílo je spjato s Hanou, ve Vídni psal o proletariátu, Židech žijících v nežidovském prostředí

Zdroje

Jakob Julius David. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-10-14]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 14. 10. 2020