ENKM Osobnosti Ivan Ruller

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 17. 11. 1926, Brno

Datum a místo úmrtí

† 25. 3. 2018 (91 let), Brno

Obor působení

architektura, vzdělávání

Vzdělání

architekturu na Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše (dnešní VUT) v Brně

Zaměstnání

asistentem Bedřicha Rozehnala a Bohuslava Fuchse
architektonické kanceláře
po roce 1968 čelil perzekuci, nesměl publikovat a byl také vyloučen ze Svazu architektů
působil tedy v méně oficiálních sdruženích, jako například Blok architektů a výtvarníků nebo sdružení „Q“
1990–1994 děkan Fakulty architektury VUT
1994 získal profesuru
působil i na jiných univerzitách
1990 měl vlastní architektonickou kancelář

Rodina

otec Čeněk Ruller

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

Silně jej ovlivnil funkcionalismus a moderna. Do architektury často začleňoval výtvarná díla.
Získal řadu ocenění - 1994 se stal laureátem Zlaté medaile VUT v Brně
1995 Cena města Brna za celoživotní architektonické dílo
1997 byl členem saské Akademie věd
2003 mu byla prezidentem republiky Václavem Klausem udělena medaile za zásluhy 2. stupně v oblasti umění
Grand prix Obce architektů za celoživotní dílo
2004 a cena Vladimíra Karfíka 2013/15 za zásadní přínos v urbanismu a architektuře z roku 2016
Hrál ragby a od roku 1940 působil jako náčelník a matrikář odboru ragby v SK Moravská Slavia v Brně.
V Kroměříži navrhl budovy: Všeobecné zdravotní pojišťovny a Úřadu prace.

Pohřben(a)

Hrob

zdroj: Patka 03.04.2023 náhrobek vytvořil jeho syn Tomáš Ruller
zdroj: Patka 03.04.2023 náhrobek vytvořil jeho syn Tomáš Ruller

Zdroje

Ivan Ruller. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-08-11]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 4. 4. 2023