ENKM Osobnosti Igor Němec

PhDr. Igor Němec Dr.Sc.

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 12. 6. 1924, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 5. 7. 2005 (81 let), Praha

Obor působení

jazykověda, bohemistika, slavistika

Vzdělání

do 1949 Univerzita Karlova v Praze - bohemistika a slovanská filologie (u profesorů Bohuslava Havránka a Vladimíra Šmilauera), poté indoevropeistickou a etymologickou nástavbu u Václava Machka na MU v Brně
1969 doktor věd na základě předložené práce Vývojové postupy české slovní zásoby (1968).

Zaměstnání

Od roku 1952 byl pracovníkem Ústavu pro jazyk český
od roku 1967 vedoucím oddělení historického jazyka tamtéž

Komentář

Byl jedním z autorů Staročeského slovníku a autorem jeho koncepce, v níž uplatnil vládnoucím režimem nevítaný strukturalistický přístup.

Z politických důvodů byl na počátku 80. let předčasně penzionován. Po roce 1989 byl odborně rehabilitován, vrátil se i oficiálně do čela Staročeského slovníku, jehož redakci fakticky nikdy neopustil. V roce 2004 obdržel Hlávkovu medaili.

Pohřben(a)

Praha OLŠANY 004-13/73

Zdroje

Igor Němec. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 10. 7. 2021