ENKM Osobnosti Ignaz von Streit

JUDr. Ignaz von Streit

Národnost

německá

Datum a místo narození

* 29. 4. 1808, Litomyšl

Datum a místo úmrtí

† 18. 9. 1879 (71 let), Praha

Obor působení

politika, právo

Vzdělání

právo na univerzitě ve Vídni
1829 JUDr.

Zaměstnání

soudní praxe na brněnský magistrát
do roku 1849 působil jako kriminální rada u magistrátu v Kroměříži a Jihlavě
1848–1849 poslanec Moravského zemského sněmu
1848 zvolen i na rakouský ústavodárný Říšský sněm, patřil ke sněmovní levici
1848 byl též jmenován vysokým státním úředníkem pro reorganizaci soudnictví na Moravě
1849 prezident zemského soudu ve Znojmě
1851 přešel na post prezidenta zemského soudu v Olomouci
1853 usedl do funkce prezidenta vrchního zemského soudu v hornouherském Prešově
1860 druhý prezident vrchního zemského soudu v Praze
1863 prezident vrchního zemského soudu v Brně
1868 prezidenta vrchního zemského soudu pro Čechy

Komentář

Angažoval se veřejně už během revolučního roku 1848.
1863-1865 poslanec Moravského zemského sněmu za kurii měst, obvod Jihlava
1864 poslanec Říšské rady za kurii městskou
1874 člen státního soudního dvora
1858 mu byl udělen Řád Františka Josefa (znovu roku 1872)
1860 získal Řád železné koruny
1858 byl povýšen na rytíře, roku 1860 na barona

Zdroje

Ignaz Streit. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-01-10]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 10. 1. 2022