ENKM Osobnosti Ignát Wurm

Ignát Wurm

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 12. 7. 1825, Klobouky u Brna

Datum a místo úmrtí

† 4. 10. 1911 (86 let), Olomouc

Obor působení

církev, etnografie, politika, publicistika,

Vzdělání

gymnázium v Kroměříži
teologická fakulta v Olomouci
účast v národně buditelském hnutí v roce 1848
1850 byl v Brně vysvěcen na kněze

Zaměstnání

kvůli politickým aktivitám byl za trest umístěn jako kaplan v Mutěnicích a později v Dědicích u Vyškova
1852 vystoupil proti pronásledování národních kněží, které díky tomu přestalo
1859 správce ústavu pro zanedbanou mládež v Brně
1859–1865 redigoval kalendář Morava
1866 vikář olomoucké katedrály a sekretáře kapituly1861–1884 byl zvolen na Moravský zemský sněm
1873–1885 poslanec Říšské rady (celostátního parlamentu)
1885 věnoval se etnografii, spoluzaložil Vlastivědné muzeum v Olomouci

Bydliště

Olomouc

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

1861 spoluorganizoval pouť k Metodějovu hrobu a založil Matici velehradskou
1863 účast na oslavách tisícího výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu a archeologických vykopávek, které měly osvětlit počátky křesťanství na Moravě
V 90. letech vážně onemocněl z důvodu otravy - amputace pravé ruky
Jeho vlastenecká činnost ale narazila v 90. letech na nelibost arcibiskupa Kohna, který zakázal kněžím promlouvat na veřejných shromážděních.

Pohřben(a)

Je pohřben na hřbitově v Olomouci.

Zdroje

Ignát Wurm. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-05-26]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 26. 5. 2021