ENKM Objekty Kaple Hřbitovní kaple svatého Michala

Hřbitovní kaple svatého Michala

Riegrovo náměstí 1137/12

Komentář

Dvojice pozoruhodných a v obou případech již zmizelých staveb - gotická a barokní kaple shodného zasvěcení, které postupně vyrostly při severním boku kostela Nanebevzetí Panny Marie. Obě ve své době vynikaly kvalitou a pokročilostí architektonického řešení a tvořily výrazné urbanistické dominanty v panoramatu severovýchodního cípu historického jádra města. Podobu gotické kaple lze rekonstruovat ze dvou vyobrazení z konce 16. stol. Byla to osmiboká stavba se střechou v podobě jehlanu završeného vížkou. Neobvyklý půdorys zařazuje kroměřížskou kapli do souvislosti s obdobnými stavbami pozdní lucemburské éry (např. s centrální kaplí sv.Kateřiny v Opavě-Kateřinkách). V rámci barokní přestavby byla středověká kaple nahrazena novostavbou, posunutou západněji, aby její průčelí uzavíralo průhled Farní ulicí. Měla opět neobvyklý půdorys s trojicí polygonálních apsid sdružených kolem převýšeného středu s oválnou kupolí.
gotická kaple 1400-1687
barokní kaple 1687-1789
, zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.
zdroj: PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.