ENKM Objekty Budovy Hotel Central

Hotel Central

Velké náměstí 37/19

Autor

Felix Skibinský

Komentář

Původní šenkovní dům stojí na úzké parcele. Byl přestavěn ve 2. pol. 19. stol. jako hotel nebo spíše restaurace. Neorenesanční průčelí objednal hoteliér Sixta František u architekta Skibinského v r. 1895. Bohatou mříž zhotovil kovář František Lukeš podle Skibinského návrhu v r. 1896. Hotel je v soukromých rukou a z důvodu pandemie je dlouhodobě uzavřen.
, zdroj: Patka 6. 11. 2022
zdroj: Patka 6. 11. 2022

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.