ENKM Objekty Budovy Hejtmanský dům (Syrakovský) - Velké nám.

Hejtmanský dům (Syrakovský) - Velké nám.

Velké náměstí 40/15

Komentář

Dům Hejtmanský zvaný Syrakovský (dům v Pilařově ulici tvořil zadní trakt domovní fronty souběžné se severozápadní frontou Velkého náměstí) podle jednoho z majitelů Jana Syrakovského z Pěrkova.
MonumNet uvádí čo. 15
Dům na nároží Velkého a Sněmovního náměstí patří k reprezentativním příkladům původně renesanční městské architektury. Vznikl sjednocením dvou starších objektů na úzkých, typicky středověkých parcelách a pojmenován je podle funkce, kterou zastával stavebník barokní rekonstrukce, kroměřížský hejtman Maxmilián Rudolf Říkovský z Dobrčic.

NPÚ

41979/7-6009, 1000154115

Ústřední seznam kulturních památek

41979/7-6009, 1000154115
, zdroj: Patka 29. 1. 2017
zdroj: Patka 29. 1. 2017

Informační smaltované tabulky

Hejtmanský dům

Zdroje

Hejtmanský dům. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-07]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

, zdroj: Patka 29.1.2017
zdroj: Patka 29.1.2017
, zdroj: Patka 7.12.2021
zdroj: Patka 7.12.2021
, zdroj: Patka 14.12.2021
zdroj: Patka 14.12.2021