ENKM Školy Gymnázium

Gymnázium

Masarykovo náměstí 496/13

Dlouholetý boj za vznik českého gymnázia v Kroměříži vyústil v založení nižšího českého gymnázia v roce 1882. Nejprve bylo soukromou školou, kterou řídilo Družstvo pro zřízení a vydržování českého gymnázia v Kroměříži. První školní rok byl zahájen 16. září 1882 a to pro 158 žáků. V roce 1888 bylo gymnázium rozšířeno. První maturity se konaly v roce 1892, a to s velmi dobrými výsledky a zájem o studium na této škole neustále stoupal. Až do roku 1926/1927 bylo gymnázium klasické (s výukou řečtiny) a po tomto roce bylo změněno na reálné (s výukou francouzštiny). V období 2.světové války 1939–1945 bylo v budově gymnázia umístěno i arcibiskupské gymnázium a reálka, byla zavedeno střídavé vyučování. Po osvobození začala výuka 29.května 1945 a gymnázium neslo název Benešovo reálné gymnázium. V rámci školských reforem v roce 1953 bylo přeměněno na Jedenáctiletou všeobecně vzdělávací školu, která byla pouze tříletá. Od roku 1969 je gymnázium opět čtyřletou střední školou a od roku 1993 bylo obnoveno osmileté studium.

Nová školní budova byla postavena podle plánů architektů J.Tebicha a J. Karáska z Brna. Základní kámen byl slavnostně položen dne 7. července 1889 a to na místě bývalé vojenské nemocnice. Budova byla dostavena již v roce 1890 a slavnostně předána 21.září 1890. V letech 1997–1999 byla rozšířena školní budova o půdní vestavbu a novou, prostornou tělocvičnu.

Historické názvy

1882 – Nižší české gymnázium
1928 – Reálné gymnázium Kroměříž
1945 – Benešovo reálné gymnázium
1953 – Jedenáctiletá všeobecně vzdělávací škola
1969 – gymnázium (čtyřleté)
1993 – gymnázium (obnoveno osmileté studium)

Ředitelé

1882–1896 František Višňák
1897–1906 Rudolf Henniger
1906–1924 Bedřich Fialka
1925–1933 Jiří Malovaný
1934–1939 Karel Kepert
1939–1941 Karel Koupil
1942–1945 RNDr. Jindřich Březina
1945–1948 Josef Hilgartner
1948–1953 Josef Zelingr
1953–1958 Vladimír Filip
1958–1970 Karel Obadal
1970–1977 Zdeněk Bazalka
1977–1990 Mgr. Vladimír Bakala
1990–2006 Mgr. Otakar Lukáš
2006–2011 Mgr. Jana Polachová
2011– Mgr. Josef Havela

Webové stránky

www.gymkrom.cz

Pamětní desky

Vach Ferdinad, Gymnázium 496/13
Učitelé a žáci gymnázia, Gymnázium 496/13
Ečer Bohuslav, Gymnázium 496/13
Gymnázium, zdroj: Patka 8. 4. 2022
zdroj: Patka 8. 4. 2022

Zdroje

VÝROČNÍ zpráva Benešova státního reálného gymnasia v Kroměříži 1946-1947. Kroměříž. Benešovo státní reálné gymnasium.1947.