ENKM Osobnosti Gracian Černušák

Gracian Černušák

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 19. 12. 1882, Ptení u Plumlova

Datum a místo úmrtí

† 13. 10. 1961 (78 let), Prostějov

Obor působení

hudba, vzdělávání, publicistika

Vzdělání

1899–1901 gymnázium v Kroměříži - septima a oktáva - byl žákem Ferdinanda Vacha
neprve právnická fakulta na Karlově univerzitě, odkud přešel na Filosofickou fakultu UK - dějepis a zeměpis.

Zaměstnání

1905–1918 Obchodní akademie v Hradci Králové
září 1918 Obchodní akademie v Brně
1919–1939 Brněnská konzervatoř - všeobecné dějiny a dějiny hudby
1939–1945 přechodně penzionován
1945 brněnské vysoké školy, na JAMU a na Masarykově univerzitě a přechodně krátce i brněnském pracovišti HAMU

Komentář

hudební kritik a publicista zejména v Lidových novinách

Pohřben(a)

Brno H5/9 čestná alej, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 13.3.2022
zdroj: Patka 13.3.2022

Zdroje

Pečman, Rudolf a Ivan POLEDŇÁK. Gracian Černušák. In: Český hudební slovník osob a institucí [online]. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 4.5.2011 [cit. 2020-10-12]. Dostupné z: www.ceskyhudebnislovnik.cz

Gracian Černušák. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-10-12]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 16. 3. 2022