ENKM Osobnosti Giovanni Pietro Tencalla

Giovanni Pietro Tencalla

Národnost

jiná

Datum a místo narození

* 17. 11. 1629, Bissone Švýcarsko

Datum a místo úmrtí

† 6. 3. 1702 (72 let), Bissone Švýcarsko

Obor působení

architektura, stavebnictví

Zaměstnání

architektonická podoba Květné zahrady
Lichtenštejnský seminář - Jánská ulice
barokní přestavba zámku (společně s Filibertem Lucchese)
Židovská radnice v Kroměříži

Rodina

otec Giovanni Giacomo Tencalla
bratr Carpoforo Tencalla

Působil(a)

Kroměříž, Olomouc

Komentář

pracoval nejdříve jako pravá ruka dvorního stavitele Filiberta Lucchese, po jeho smrti se stal jeho nástupcem
jeho bratr Carpoforo (1. 9. 1623- 9. 3. 1685) - provedl výmalbu zámku - 1752 bohužel jeho dílo zničeno požárem - zachovala se pouze výmalba rotundy.
Architekt a stavitel ze severoitalské umělecké rodiny. Působil nejprve ve Vídni po boku architekta Filibeta Luchese, po němž převzal četné zakázky a klienty (mj. pro císařský dvůr). Od roku 1666 působil jako biskupský projektant na Moravě, upravoval zámek ve Vyškově, Kroměříži, Květnou zahradu v Kroměříži i biskupský palác v Olomouci.
Dalšími movitými zákazníky byly duchovní řády – premonstráti z Hradiska u Olomouce (kanonie a kostel, poutní kostel na Sv. Kopečku), ze Zábrdovic u Brna (klášterní kostel, poutní areál Křtiny), benediktini z Rajhradu, piaristé z Kroměříže, dominikáni z Olomouce (kostel sv. Michala) atd.

Zdroje

Giovanni Pietro Tencalla. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-05-06]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Carpoforo Tencalla. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-05-06]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 14. 12. 2022